USERDOCS

Commission (Hoa hồng) trên giao diện

Mục tiêu chính của các Publisher khi hợp tác với Affiliate network là tạo ra hoa hồng từ traffic của họ. Đây là lý do vì sao chúng tôi tập trung nhiều vào xây dựng giao diện phần này để các Publisher dễ kiểm tra, tìm hiểu các vấn đề phát sinh liên quan.

Quy trình thanh toán được mô tả trong sơ đồ sau:

сommission in the interface
  1. Bắt đầu bằng việc chọn vào kiểm tra Thống kê số liệu, Ở đây bạn có thể tìm thấy tất cả các click bạn đã đổ vào chiến dịch. Mỗi click là một nguồn thu nhập tiềm năng vì vậy việc kiểm soát và thu thập số liệu khá hữu ích. Để nhận thông tin mới nhất, hãy chọn Báo cáo thời gian thực.

Kỳ thanh toán và hạn mức thanh toán

Để kiểm tra thông tin thanh toán, bạn click vào mục “Tài chính và thanh toán”, giao diện báo cáo sẽ hiện ra như sau:

Payment Period and Payment basis
  1. Số dư còn lại của bạn
  2. Hoa hồng đang chờ duyệt
  3. Hoa hồng đã duyệt

Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin tất cả các giao dịch phát sinh trong tài khoản của mình ở bảng “Tất cả giao dịch trong tài khoản” và click (4) để hiển thị những thông tin mở rộng trong các giao dịch này.

Kỳ hạn thanh toán: 2 lần một tháng, vào ngày 1 và ngày 16 hàng tháng.

Hạn mức thanh toán: 1 triệu VND. Miễn phí giao dịch ngân hàng.

Lưu ý: Các khoản thanh toán của Publisher sẽ bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân, CityAds Việt Nam sẽ hỗ trợ thanh toán khoản thuế này với cơ quan thuế nhà nước.