USERDOCS

Khởi động lưu lượng truy cập bằng Google Ads

Việc sử dụng các đường link đối tác bởi hệ thống Google được xem như lệnh chuyển hướng, kết quả là các tư liệu quảng cáo bị lệch hướng. Để giải quyết vấn đề này, tính năng theo dõi song song đã được thực hiện.

Lưu ý: sau đây là thuật toán để thực hiện, sau đó quảng cáo sẽ được chuyển hướng với xác suất cao, do đó bạn sẽ phải liên hệ với bộ phận hỗ trợ để yêu cầu xác minh thủ công các tư liệu. Sau đó, quảng cáo sẽ được phép hoạt động.

Vào vấn đề

Trên thẻ ưu đãi, hãy nhấp vào Lấy link:

Nút “Nhận link”

Rồi chọn tab Quảng cáo Google:

Tab “Quảng cáo Google”

Bây giờ phải đi đến tài khoản Google Ads, trong phần cài đặt cấp độ tài khoản, và đảm bảo rằng tính năng tự động gắn thẻ được tắt:

Tự động gắn thẻ
Hộp kiểm tự động gắn thẻ

Ô kiểm tra phải để trống.

Rồi theo các đường link được cung cấp trong thẻ ưu đãi:

URL cuối cùng

To be added at ad level:

URL cuối cùng

Trong giao diện Google Ads:

URL cuối cùng trong Google Ads

Nếu cần sử dụng phần trang web, thì trong đường link mục tiêu chúng tôi có cho biết URL tương ứng:

Deeplink

Mẫu theo dõi

Mẫu theo dõi

Có thể thiết lập ở cấp độ tài khoản:

Mẫu theo dõi trong tài khoản Google Ads

Ở cấp độ nhóm thông qua Ads Editor:

Mẫu theo dõi trong Google Ads Editor

Ở cấp độ quảng cáo:

Mẫu theo dõi Google Ads

Hậu tố URL cuối cùng được điền một cách tương tự:

Ở cấp độ tài khoản:

Hậu tố URL cuối cùng trong tài khoản Google Ads

Ở cấp độ nhóm thông qua Ads Editor:

Hậu tố URL cuối cùng trong Google Ads Editor

Ở cấp độ quảng cáo:

Hậu tố URL cuối cùng trong quảng cáo Google Ads

Chúc thành công!