USERDOCS

Giao diện số liệu thống kê

Trong internet marketing số liệu thống kê rất có giá trị, những số liệu này giúp bạn biết chính xác traffic của bạn đang có những gì. Chúng tôi cung cấp công cụ giúp bạn phân tích traffc và qua đó biết được hiệu suất của mình. Những số liệu này được thể hiện trên báo cáo thống kê (Statistic), chúng sẽ giúp bạn kịp thời tìm ra vấn đề và đưa ra quyết định đúng đắn.

Báo trong trong phần thống kê phụ thuộc vào thời gian bạn kiểm tra số liệu, lưu ý rằng hệ thống của chúng tôi đang có hai múi giờ.

  • Moscow (GMT+3)
  • Sao Paulo (GMT-3)

Khi bạn truy cập, phần Thống Kê sẽ có nhiều trường thông tin, tùy vào nhu cầu kiểm tra thông tin mà bạn có thể click vào các phần khác nhau. Đây là giao diện cơ bản của Thống kê trên hệ thống:

How to navigate Statistics