USERDOCS

Chuyển đổi

Trong Internet marketing, chuyển đổi là cơ sở để đo hiệu quả quảng cáo. Hiệu quả này được đo lường trên từng giai đoạn hướng tới mục tiêu cuối cùng của quảng cáo.

Để có chuyển đổi, trước hết chúng ta phải có Click, hãy xem thử phác thảo vòng đời của Click (lượt nhấp chuột)

Vòng đời của Click

Muốn phát sinh click bạn phải có đối tượng mục tiêu và nơi hiển thị quảng cáo để họ nhìn thấy và click vào. Bạn có thể tạo ra các landing page (trong các chiến dịch quảng cáo trực tuyến, Landing Page là một trang web đơn có nội dung tập trung nhằm dẫn dắt và thuyết phục người đọc thực hiện một mục tiêu chuyển đổi cụ thể) hoặc các banner để hiển thị quảng cáo cho đối tượng mục tiêu.

Vòng đời của click cũng phụ thuộc vào hành động mục tiêu của mỗi loại quảng cáo, nó sẽ dừng lại ở hành động được trả phí cuối cùng.

Các bước cơ bản của quảng cáo được thể hiện như sau:

chain of the visitor's actions

Tỉ lệ chuyển đổi

Muốn biết quảng cáo của bạn có hiệu quả hay không bạn phải tính toán hiệu quả của nó dựa trên tỉ lệ chuyển đổi.

Tỉ lệ chuyển đổi là gì? Tỉ lệ chuyển đổi là một công thức dùng để so sánh tổng số khách truy cập vào một trang web với số người trong số đó trở thành khách hàng trả tiền, người đăng ký hoặc người dùng.

Tỉ lệ chuyển đổi sẽ được tính dựa theo công thức sau:

CR = số hành động mục tiêu/tổng click * 100%

Ví dụ: bạn đang chạy chiến dịch cho một đối tác bán điện thoại di động, hành động mục tiêu là khách thăm order sản phẩm. Bạn chạy được 1000 click, phát sinh 100 order.

Vậy, CR của bạn sẽ được tính như sau:

CR = 100/1000 *100 = 10%.

Nhìn vào đây bạn sẽ thấy, để tính được chỉ số lợi nhuận bạn phải biết được chi phí bạn trả cho Click. Chúng ta cùng nói tới:

Giá Click trung bình

Vì vậy, nếu chúng tôi cung cấp lưu lượng truy cập cho phiếu mua hàng một cách cẩn thận và tính toán các chuyển đổi, chúng tôi sẽ có những con số có giá trị cao - chi phí của một lần nhấp (chúng tôi đã dự báo con số này ở trên dựa trên chuyển đổi) và chi phí của 1000 lần hiển thị.

CPC (COST PER CLICK)
Giá trên một click
CPM (COST PER MILLE)
Giá trên 1000 lượt hiển thị

Để tính giá CPC và CPM trên một chiến dịch CPA, hãy xem các ví dụ sau:

Một nhà quảng cáo chạy một chiến dịch hoa hồng 250k VND cho một đôi giày (hành động mục tiêu là thanh toán đơn hàng _ CPS). Bạn chạy chiến dịch cho Nhà quảng cáo và sau một tuần bạn bán được 10 đôi. Vậy bạn nhận được 2500k vnđ. Giả dụ, để bán được 10 đôi giày này, bạn có tất cả 13,000 views và 1,500 clicks.

Vậy, CPC của bạn được tính bằng công thức sau:

2500k : 1500 = 1.67k

Và, CPM của bạn được tính bằng công thức sau:

(2500k : 13000) X 1000 = 192k

Ngoài CPC và CPM bạn còn có thể theo dõi một chỉ số khác, eCPC – doanh thu kiếm được trên một click.

eCPC sẽ được chia ra hai loại, eCPC của Publisher và eCPC hệ thống.

eCPC của mỗi Publisher được tính riêng lẻ trên doanh thu cá nhân của Publisher đó với chi phí quảng cáo Publisher đó bỏ ra, eCPC này Publisher tự tính theo công thức:

eCPC = tổng doanh thu ÷ tổng click

eCPC của hệ thống được tính trung bình trên doanh thu của tất cả các Publisher chạy trên chiến dịch đó, dựa vào chỉ số eCPC này, Publisher có thể ước đoán được quảng cáo của mình đang tốt hơn hay chưa tốt bằng mức trung bình chung.

eCPC = tổng doanh thu của tất cả các publisher trên một chiến dịch ÷ tổng số click qua link của chiến dịch đó.

Chỉ số eCPC được tính toán theo 7D eCPC (eCPC trong 7 ngày) và 3M eCPC (eCPC trong vòng 3 tháng).

Cập nhập chuyển đổi

Trong nhiều trường hợp, về mặt kĩ thuật, Nhà quảng cáo không thể nhận diện chuyển đổi tại chính xác thời điểm mà chuyển đối phát sinh. Việc này phát sinh từ nhiều lý do khác nhau tuy nhiên trong hầu hết các chiến dịch với Afffiliate network Nhà quảng cáo sẽ đồng ý với các điều khoản nhằm đảm bảo lợi ích của Publisher và cho phép các bên giảm thiểu rủi ro từ phía Nhà quảng cáo bằng cách gửi thông tin đầy đủ về orders và các chuyển đổi cho Affiliate network trong thời hạn hai bên quy định với nhau. Từ những tập thông tin này Affiliate network có thể kiểm tra thông tin về những chuyển đổi phát sinh từ Publisher của mình.

Khi một chuyển đổi được ghi nhận, traffic sẽ được kiểm tra để đảm bảo đó là traffic sạch và đảm bảo uy tín cho Nhà quảng cáo, Affiliate network phải chịu trách nhiệm trước Nhà quảng cáo về chất lượng traffic và chuyển đổi của mình.

Các chuyển đổi hợp lệ sẽ được thanh toán trong kỳ hạn quy định.