USERDOCS

Bảng điều khiển

Bảng điều khiển là phần cho phép bạn nhanh chóng đánh giá điều gì xảy ra với các chỉ số về thu nhập, lưu lượng truy cập và độ hiệu quả của các chiến dịch của mình.

 1. Bảng điều khiển bao gồm các widget mà bạn có thể sắp xếp theo thứ tự thuận tiện cho mình, bằng cách kéo widget và đặt nó vào vị trí mong muốn. Nếu bạn không cần toàn bộ widget hoặc thông số cụ thể của nó, bạn có thể ẩn nó trong thông số cài đặt.

 2. Bạn có thể chọn khoảng thời gian mà bạn muốn xem thông tin tóm tắt. Hãy nhớ rằng phần Bảng điều khiển nhằm đánh giá nhanh các chỉ số của bạn, còn để biết thông tin chi tiết và phân tích chuyên sâu, bạn có thể tham khảo phần Thống kê.

 3. Gợi ý nói về các phần của nền tảng có thể cần đến khi làm việc. Khi nhấp vào một thẻ gợi ý nhất định, bạn sẽ được chuyển đến phần tương ứng.

 4. Trong widget Chi phí dồn tích bạn sẽ tìm thấy thông tin về thu nhập theo các đợt chào hàng và khoản thanh toán sẵn sàng. Để đi sâu hơn vào chi tiết, bạn có thể đến phần chi phí dồn tích và thanh toán.

 5. Widget Lưu lượng truy cập giúp đánh giá các chỉ số lưu lượng truy cập, thay đổi của chúng và đồng thời dễ xem tỷ lệ của chúng. Con số chính cho biết về thành tích của bạn trong khoảng thời gian đã chọn, còn các số màu xanh lá và màu đỏ cho biết sự thay đổi so với cùng kỳ trong quá khứ.

  Chẳng hạn, khi bạn chọn dữ liệu trong bảy ngày, tổng số chính sẽ cho biết giá trị tổng cho mỗi thông số trong bảy ngày, còn các số màu xanh lá và màu đỏ cho biết biến động âm hay dương so với tuần trước.

 6. Widget Tin tức nhanh chóng cho bạn biết về việc đưa ra các đợt chào hàng mới và những thay đổi trong điều kiện làm việc với chúng. Nếu muốn, bạn có thể chuyển đến phần có tất cả các tin tức theo đợt chào hàng.

 7. Widget Hoa hồng phản ánh hoa hồng mở và đã xác nhận đối với khoảng thời gian được chọn và biến động so với cùng kỳ.

  Bảng điều khiển — bắt đầu
 8. Widget Khách hàng tiềm năng chứa dữ liệu về khách hàng tiềm năng mở và được chấp thuận trong thời gian được chọn và biến động so với cùng kỳ trong quá khứ.

 9. Widget Hiệu suất cho thấy hiệu suất trung bình trên tất cả các chiến dịch của bạn trong thời gian được chọn và biến động so với cùng kỳ trong quá khứ.

 10. Widget Bạn sẽ quan tâm chứa các ưu đãi mới nhất, được tuyển chọn đặc biệt cho bạn. Tại đây, bạn có thể tìm thấy nhanh hơn các ưu đãi phù hợp cho mình. Khi nhấp vào ưu đãi, bạn sẽ được chuyển đến một thẻ ưu đãi đầy đủ, nơi bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về ưu đãi này.

 11. Widget Ưu đãi hàng đầu sẽ giới thiệu cho bạn những ưu đãi hấp dẫn nhất của chúng tôi và cho phép bạn nhận ngay đường dẫn để có thêm thu nhập càng nhiều hơn với CityAds.

  Bảng điều khiển — kết thúc

Nếu bạn đang thiếu bất kỳ dữ liệu nào, bạn luôn có thể liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi support, hỗ trợ kỹ thuật sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp cho vấn đề phát sinh.