USERDOCS

Các deal

Hiểu đơn giản, Offer là chiến dịch quảng cáo do Nhà quảng cáo cung cấp.

Tùy vào nhu cầu quảng cáo và đặc thù sản phẩm của Nhà quảng cáo mà có nhiều loại offer khác nhau.

Offer có thể phân theo ngành hàng (ví dụ: Offer du lịch, offer thương mại điện tử, offer tài chính,…), theo loại hình quảng cáo liên kết (ví dụ: offer CPI, offer CPL, offer CPA,…), theo thiết bị (ví dụ: offer mobile, offer web,…),… tùy thuộc vào sự phân loại và mục đích của Affiliate network và Nhà quảng cáo.

Trên hệ thống của CityAds, offer được chia ra thành: Web-offers; Mobile Offers và Offer Beta.