USERDOCS

Widget

Widget là những modul, đặt trên trang mạng, nơi có thể thực hiện những hành động có mục tiêu mà không chuyển hướng đến trang web của nhà quảng cáo. Khi đó chỉ có thể thực hiện những hành động được dự kiến bởi nhà quảng cáo – bên tạo ra widget.

Bề ngoài của widget do nhà quảng cáo tạo ra có xét đến đặc điểm của lĩnh vực hoạt động, làm tăng lượng khách hàng tiềm năng. Quy trình từng bước để tạo và đưa lên trang mạng khiến cho widget là một trong những công cụ đơn giản nhất và phải chăng nhất để gia tăng chuyển đổi.

Quản trị viên web có thể tạo widget qua mục Công cụ | Widget.

Khi nhấn vào Tạo widget sẽ khởi động tính năng trợ giúp từng bước để tạo widget.

Tạo widget

Sau khi chọn đề nghị và mẫu cho widget, có thể thiết lập thiết kế và thông số của widget. Mọi thay đổi sẽ hiển thị trong ô xem trước widget bên phải.

Thiết kế Widget

Hãy lưu widget với tên dễ hiểu cho mình.

Tên Widget

Bây giờ bạn có một widget tùy chỉnh, bạn có thể đặt mã widget này trên trang web. Bạn luôn có thể tìm thấy widget bằng cách nhấp vào Nhận mã.

Widget tùy chỉnh