USERDOCS

Chức năng lọc thông tin

Khi muốn kiểm tra dữ liệu báo cáo, bạn có thể sử dụng chức năng lọc thông tin và hệ thống sẽ chỉ hiển thị những thông tin bạn yêu cầu.

Chức năng lọc thông tin là trường hiển thị sau đây:

Kalendar in the statistics
  1. Period (Giai đoạn) là nơi bạn có thể chọn lọc thông tin theo thời gian, giai đoạn.
  2. Keyword (Từ khóa) là nơi bạn có thể nhập từ khóa để tìm kiếm, từ khóa có thể là tên chiến dịch, loại chiến dịch,…
  3. Offers (Các deal) bạn có thể click vào đây và chọn riêng các chiến dịch bạn muốn kiểm tra thông tin.
  4. Category (Ngành hàng) là nơi bạn có thể click và chọn riêng các ngành hàng để kiểm tra thông tin, ví dụ như: Du lịch, thương mại điện tử, ICT,…
  5. Khu vực địa lý: Bạn có thể chọn lọc thông tin về các chiến dịch chạy theo từng khu vực, quốc gia tại đây.