USERDOCS

Firano

Công cụ và dịch vụ riêng biệt, chuyên xử lý các đề nghị, có thể được sử dụng để gửi yêu cầu cho các nhà quảng cáo qua API.

Dịch vụ này kiểm tra nội dung của các yêu cầu, xuất phát từ các quản trị viên web, và gửi các yêu cầu cho các nhà quảng cáo. Firano có API, mà ta có thể tương tác cùng.

Firano process

Sau khi nhận yêu cầu, nhà quảng cáo xem xét và tự liên hệ với người yêu cầu. Firano không tham gia vào quá trình này.

Yêu cầu bao gồm một bộ dữ liệu cá nhân tối thiểu của khách truy cập trang mạng của quản trị viên web, cần thiết để nhà quảng cáo đưa có quyết định cung cấp cho người yêu cầu một dịch vụ cụ thể.

Yêu cầu phải bao gồm lượng dữ liệu tối thiểu và bắt buộc, theo đó, trước khi gửi yêu cầu đến nhà quảng cáo, hệ thống của chúng tôi sẽ tiến hành xác thực sơ bộ.

Xem thêm

Các đòi hỏi tối thiểu cho một yêu cầu được liệt kê trong phần Hỏi.

Một yêu cầu có thể được gửi đến các nhà quảng cáo khác nhau, mà quản trị viên web đã chọn. Nếu yêu cầu khớp với thông số của ít nhất một nhà quảng cáo, yêu cầu sẽ xếp hàng chờ được gửi đến nhà quảng cáo này. Nếu yêu cầu khớp với thông số của nhiều nhà quảng cáo cùng một lúc, yêu cầu sẽ được gửi đến tất cả các nhà quảng cáo này.

Quy trình xử lý yêu cầu

Chú ý

Xin lưu ý, rằng hiện Firano chỉ làm việc với lưu lượng truy cập từ Nga. Yêu cầu từ bất kỳ vị trí địa lý nào khác sẽ bị từ chối.

Các yêu cầu đã hoàn thành sẽ được chuyển đến Firano, mà dịch vụ hoạt động theo một logic nhất định.

 1. Trước tiên, yêu cầu chịu quá trình kiểm tra ban đầu tại Firano. Dịch vụ xác nhận các trường yêu cầu, có trong yêu cầu. Nếu các trường được điền không chính xác hoặc dữ liệu không đủ, yêu cầu sẽ không chuyển sang giai đoạn kế tiếp.

 2. Sau đó Firano chọn các đề nghị phù hợp cho yêu cầu này.

  1. Trước tiên, các đề nghị này phải được chấp thuận bởi quản trị viên web, đã gửi yêu cầu.

   Chẳng hạn, quản trị viên web có thể cấm gửi yêu cầu cho một số nhà quảng cáo nhất định.

  2. Sau đó, lượng dữ liệu người yêu cầu được chuyển đến Firano phải đủ để gửi yêu cầu đến một nhà quảng cáo cụ thể.

   Chẳng hạn, quản trị viên web đã chọn đề nghị của một nhà quảng cáo nhất định để gửi các yêu cầu, nhưng khách truy cập vào trang web của người này đã không điền vào trường nhập bắt buộc, và yêu cầu đã không được gửi đến nhà quảng cáo này.

   how Firano selects offers

Làm việc với Firano

Để bắt đầu làm việc với Firano, bạn cần phải thiết lập việc gửi yêu cầu với dữ liệu yêu cầu bắt buộc cho yêu cầu.

Xác thực

Chú ý

Xin lưu ý, mã thông báo Firano API không khớp với mã thông báo CityAds API.

Để xác thực quản trị viên web Firano sử dụng một mã thông báo duy nhất. Được tạo ra tự động và sử dụng wm_id của bạn từ hệ thống. Mã thông báo này phải được chuyển vào yêu cầu trong thông số token.

Nhận id và mã thông báo Firano API

Để nhận số định danh và chìa khóa, bạn cần phải vào Firano | Trình dựng truy vấn và nhấn vào nút Tạo ra.

Firano credentials

Hỏi

Hệ thống có khả năng làm việc với Firano ở chế độ thử nghiệm. Để thử nghiệm câu hỏi, bạn có thể bật chế độ thử nghiệm, bằng cách nhấn vào nút bật sandbox, hoặc chỉ vào thông số GET sandbox:

 • sandbox = 1, chế độ thử nghiệm. Chế độ thử nghiệm cho phép gửi yêu cầu thử nghiệm kiểm tra và nhận được phản hồi từ máy chủ của chúng tôi mà không thực sự gửi yêu cầu đến nhà quảng cáo.
 • sandbox = 0, chế độ làm việc của dịch vụ.
``sandbox`` switch

Dữ liệu có trong yêu cầu được quản trị viên web truyền qua URL https://firano.cityads.com/api/rest/v2/applications.json

Trường bắt buộc

Xem thêm

Các trường bổ sung (không bắt buộc), mà Firano có thể xử lý được liệt kê tại đây.

Khi đã nhận được câu hỏi với dữ liệu về yêu cầu, Firano thực hiện việc kiểm tra sơ bộ của các trị số được truyền đến. Trước khi gửi yêu cầu này cho các nhà quảng cáo, để cho yêu cầu qua được cuộc kiểm tra sơ bộ từ phía Firano, các trường bắt buộc phải được truyền một cách chính xác.

Tham số Loại Mô tả Ý nghĩa
surname string Họ Chỉ gõ các chữ cái tiếng Nga, dấu gạch nối và dấu cách
name string Tên Chỉ gõ các chữ cái tiếng Nga, dấu gạch nối và dấu cách
mobile string Điện thoại di động Số ở dạng: +7(xxx)xxx-xx-xx
is_agree_personal boolean Đồng ý xử lý dữ liệu  

Trả lời

Dưới đây là các mã phản hồi dịch vụ Firano. Nếu Firano gửi thông báo lỗi và bạn đã không thể khắc phục, bằng cách sử dụng hướng dẫn, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

Trả lời Giải mã
{
 "application": {
  "id": 4524772
 }
}

Yêu cầu đã thành công.

Trong trường hợp thành công, sau khi kiểm tra dữ liệu, Firano sẽ trả lời phản hồi, trong đó sẽ có số hiệu của yêu cầu.

{
 "error": {
  "code": 401,
  "message": "Authorize Failed",
  "errors": {
   "token": "Không tìm thấy quản trị viên"
  }
 }
}

Đã nhập sai token hoặc wm_id.

Lỗi này cho biết rằng bạn đang chuyển thông tin xác thực không chính xác. Hãy sửa chìa khóa (token) hoặc số (wm_id) của bạn.

Thông tin chi tiết trong mục Xác thực.

{
 "error": {
  "code": 400,
  "message": "Validation Failed",
  "errors": {
   "surname": "Trị số không được bỏ trống"
  }
 }
}

Lỗi nhập dữ liệu.

Lỗi này cho biết rằng trường nhập của yêu cầu chứa dữ liệu không chính xác.

Kiểm tra các trị số theo bảng Trường bắt buộc.

Trình dựng truy vấn

Để làm việc với Trình dựng truy vấn cơ sở dữ liệu, quản trị viên web phải tuân thủ chuỗi hành động sau đây:

 1. Mở Firano | Trình dựng truy vấn.

 2. Chọn loại sản phẩm, theo đó yêu cầu của khách truy cập trang web sẽ được gửi đến các nhà quảng cáo.

  Firano query builder
 3. Tạo một tập hợp cá nhân các trường nhập, sẽ được gửi đến các nhà quảng cáo. Khi quản trị viên web chọn một số trường nhất định, thì Trình dựng truy vấn sẽ hiển thị một danh sách các ưu đãi, có tập hợp các trường phù hợp.

 4. Tạo danh sách ưu đãi cá nhân, theo đó các yêu cầu của khách truy cập trang mạng sẽ được gửi đến các nhà quảng cáo.

  Firano query builder

Mã Ví dụ

Khi chọn các loại sản phẩm, hãy tạo ra tập hợp các trường và Tạo danh sách ưu đãi cá nhân, Firano sẽ tạo cho bạn một nội dung yêu cầu mẫu ở định dạng JSON và mã mẫu để tự thiết lập API trên trang mạng của mình.

Firano code example
 1. Để sao chép nhanh nội dung yêu cầu mẫu JSON bạn có thể nhấn vào nút Sao chép JSON.
 2. Để sao chép nhanh mã mẫu bạn có thể nhấn vào nút Sao chép toàn bộ mã.

Cơ sở các thông báo

Trong phần Firano | Cơ sở các thông báo hiển thị mọi yêu cầu của bạn, được Firano hướng đến các nhà quảng cáo khác nhau. Tại đây bạn có thể xem các yêu cầu «Nhóm lại theo yêu cầu» / «Không nhóm lại».

Khi xem yêu cầu «Nhóm lại theo yêu cầu» thông tin sau được hiển thị:

 1. Yêu cầu ID – đó là số duy nhất của yêu cầu, mà Firano nhận được từ quản trị viên web.
 2. Chào hàng – tên của ưu đãi, mà Firano đã gửi yêu cầu.
 3. Trạng thái – đó là trạng thái giao hàng của yêu cầu Firano cho các nhà quảng cáo: giao cho tất cả các ưu đãi, không giao cho tất cả các ưu đãi.
 4. Tài khoản phụ – thông số được chuyển từ quản trị viên web.
 5. Ngày Tạo – ngày gửi yêu cầu đến nhà quảng cáo.
Firano orders with grouping

Khi xem yêu cầu «Không nhóm lại» thông tin sau được hiển thị:

 1. ID yêu cầu phụ (yêu cầu con) – đó là số duy nhất của yêu cầu, mà Firano nhận được từ quản trị viên web.
 2. Chào hàng – tên của ưu đãi, mà Firano đã gửi yêu cầu.
 3. Tình trạng ngân hàng – đó là trạng thái của yêu cầu từ nhà quảng cáo: đã nhận, từ chối phát hành tín dụng, đơn hàng bản sao, lỗi, v.v.
 4. Tài khoản phụ – thông số được chuyển từ quản trị viên web.
 5. Ngày Tạo – ngày gửi yêu cầu đến nhà quảng cáo.
Firano orders without grouping